Planning

De komende jaren werken we hard aan de ontwikkeling van Zaankwartier. We realiseren deze nieuwe wijk in meerdere fases met respect voor het industrieel erfgoed.

Fasering

De realisatie van deze nieuwe wijk zal in meerdere fases gebeuren. Sommige delen van het complex worden gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw. Andere delen blijven behouden en worden getransformeerd tot hun nieuwe bestemming. Zoveel mogelijk van de historische uitstraling blijft bewaard.

De globale planning voor de komende jaren:

2022

Doorlopen bestemmingswijzigingsprocedure en uitwerking deelplannen
Start infra- en sloopwerkzaamheden

2023

Start bouwrijp maken
Start realisatie huurappartementen

2024

Start realisatie koopappartementen, tweede deel huurwoningen en transformatie

2025

Start realisatie koopappartementen, betaalbare koopappartementen voor starters en  eengezinswoningen