Participatie­traject

Het oude Meneba-complex wordt een levendig woongebied met ruimte voor ondernemers en voorzieningen voor de buurt. Veel waarde hechten we aan de wensen en idee├źn van omwonenden, ondernemers en lokale organisaties. Daarom vroegen we hen vanaf het begin mee te denken.

Informeren en inven­tariseren

Van mei 2020 tot mei 2021 hielden we alle belanghebbenden via een speciale website en verschillende (online) bijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het project. Bovendien inventariseerden we tijdens de bijeenkomsten en met een enquête alle ideeën, wensen en aandachtspunten. Het projectteam heeft vervolgens zoveel mogelijk belangen laten meewegen in de besluitvorming. De resultaten van het participatietraject zijn samengevat in een participatieverslag

Meer informatie over het participatietraject?

De Vlijt

Sinds 2020 is coöperatie De Vlijt eigenaar van het Meneba-complex. Het gebied wordt herontwikkeld. Het hele terrein ademt het industriële verleden. En dat blijft zo in de toekomst: historische landmarks, zoals de Oude Vlijt, silo Amerika en de Nieuwe Vlijt met de ketelhuizen en de machinekamer, blijven behouden. En dat geldt ook voor de kenmerkende bruggen die de voormalige fabrieksgebouwen met elkaar verbinden. Deze zijn onderdeel van het nieuwe plan waarmee Zaankwartier een nieuwe toekomst tegemoet gaat.

Laatste ontwikke­lingen

Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zaankwartier en omgeving’ vastgesteld. Het bestemmingsplan geeft de mogelijkheid van een grote transformatie van het oude industrieel complex van Meneba naar een stedelijke omgeving waar kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Verdere informatie over het participatietraject en alle bijbehorende documenten en verslagen kun je terugvinden op een eigen website: meelfabriek.info